Kaiku-kehittäjäverkosto

kaiku-logo ilman alaosaa

Kaiku-kehittäjät ovat organisaatioiden omia asiantuntijoita, jotka ovat käyneet strateginen työhyvinvointi -painotteisen Kaiku-koulutuksen (2002-2018) tai Valtiokonttorin uudistetun kehittäjävalmennuksen (2020 =>). He toimivat organisaatioissaan työhyvinvoinnin ja/tai työn ja työyhteisön kehittämisen asiantuntijoina johdon, esimiesten ja muun organisaation tukena. Yhdessä he muodostavat Kaiku-verkoston.

Kaiku-kehittäjän periaatteet

Ihmislähtöisyys: Kehittämissä etusijalla ovat ihmisten (asiakkaiden, työntekijöiden) näkökulma

MonialaisuusKehittäjät tulevat eri toimialoilta ja organisaation tasoilta. He tekevät työtään oman substanssinsa ja kontekstinsa puitteissa siinä roolissa, mikä hänelle parhaiten sopii.

Systeemisyys: Kehittäjät tuntevat käytännön työtä ja sen tekijöitä. Toisaalta he myös tunnistavat rakenteet ja yhteydet, joissa yksilöt ja ryhmät toimivat. Kehittämisessään he osaavat ottaa nämä eri tasot huomioon. Kaiku-kehittäjä on eri tasojen välinen tulkki, joka osaa sanoittaa kehittämistä sekä systeemisestä, että yksikön näkökulmasta.

Yhteistoiminnallisuus: Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä osallistaen ja mukaan kutsuen. Kaiku-kehittäjät osaavat fasilitoida eri taustoista tulevien ihmisten tapaamisia.

Vuorovaikutuksen laatuKehittämisessä tärkeää on vuorovaikutukseen laadun kehittäminen mm. dialogisuuden lisääminen ja viestimisen monikanavaisuus.

Katso oman virastosi Kaiku-kehittäjä/kehittäjät: Kaiku-kehittäjät 23.10.2020

Kaiku-yhteistyöryhmä

Kaiku yhteistyöryhmä 

Ryhmä koostuu virastoissa toimivista Kaiku-kehittäjistä sekä Valtiokonttorin edustajista. Kaiku-kehittäjät valitaan yhteistyöryhmään vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja ryhmä valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 

Tällä hetkellä (2021) yhteistyöryhmän jäseninä toimivat 

Tuula Aaltonen, Digi- ja väestötietovirasto
Lotta Jalava, Kotimaisten kielten keskus
Anne Kolehmainen, Opetushallitus
Anu Rahikainen Itä-Suomen poliisilaitos​
Tarja Räty, Tulli
Tuula Vehmas, Helsingin poliisilaitos​

Lisäksi kokouksiin osallistuvat myös Valtiokonttorin työelämäpalveluiden työntekijät.

Yhteistyöryhmän jäsenen Lotta Jalavan esittely

Olen Lotta Jalava, Kotimaisten kielten keskuksen suunnittelupäällikkö ja toinen Kaiku-yhteistyöryhmän vuoden 2020 puheenjohtajista Tarja Friskin parina. Olen kannustavan ja avoimen viestinnän edistäjä ja ymmärrettävän ja selkeän kielen puolustaja, työpersoonaltani ikuinen innostuja ja toimeen tarttuja. Kaiku-verkosto kohtaamisineen on avannut minulle uusia ideoita ja mahdollisuuksia työelämän ja työprosessien kehittämiseen sekä omassa organisaatiossa että yli virastorajojen. Yhteistyöryhmän aitiopaikalta olen hahmottanut työelämän kehittäjäverkoston yhtenä tärkeimmistä yhteistyön ja jakamisen väylistä valtiolla. Kun tehtävät ja haasteet ovat yhteisiä, ratkaisuja niihin on syytä jakaa.

Lotta Jalava. Kuva Sonja Holopainen Kotus

Lotta Jalava. Kuva Sonja Holopainen, Kotus