Työn vaarojen arviointi monipaikkaisessa, paikkariippumattomassa ja yhteisissä toimitiloissa tehtävässä työssä

Me muutamien virastojen työsuojelupäälliköt olemme lähteneet käymään yhteistä keskustelua työsuojelun teemoista ja toimintatavoista eri virastoissa. Yhteistyömme on vielä aivan alussa, ja hakee muotoaan. Pohdimme isompia ja pienempiä käytännön asioita, mutta erityisesti mietityttää, mitä uuden julkisen hallinnon strategian mukaiset suunnitelmat tarkoittaisivat työsuojelun näkökulmasta.  Yhdeksi keskeiseksi asiaksi tunnistamme työsuojelun riskienhallintamallin kehittämisen monipaikkaista, paikkariippumatonta ja tulevaisuudessa yhä enemmän yhteisissä toimitiloissa tehtävää työtä silmällä pitäen.

Asia on laaja, ja jostain pitää lähteä liikkeelle. Aloitamme järjestämällä valtion työsuojelutoimijoille työpajan aiheesta ”Työn vaarojen arviointi monipaikkaisessa, paikkariippumattomassa ja yhteisissä toimitiloissa tehtävässä työssä”. Tilaisuus järjestetään 27.5. klo 9.15 – 11.30. Tarkoituksena on kerätä ajatuksia ja ideoita, joita voidaan hyödyntää myöhemmässä työskentelyssä.  Selvittelemme myös vielä, onko vastaavaa työtä jo käynnissä jossakin päin, ja teemme tarvittaessa yhteistyötä näiden tahojen kanssa.

Tämä on alustavaa suunnittelua, ja tilaisuuden järjestämiseen voi liittyä vielä epävarmuustekijöitä. Voitte kuitenkin merkitä ajankohdan kalenteriin.

Lisätietoja: Anne Oksanen, työsuojelupäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto
anne.oksanen(at)dvv.fi