Hyppää sisältöön
Tunnistammeko mahdollisuutemme vaikuttaa?

Julkisia hankintoja tehdään jatkuvasti eri puolilla Suomea – euromääräinen summa on valtava. Hankinnat ovat osa julkista palvelutuotantoa. Hankinnoilla tuotetaan niin sosiaali- ja terveyspalveluja kuin hankitaan elintarvikkeita koulun ruokaloihin ja ylläpidetään..

Tietotulva hallintaan ja hyötykäyttöön

Suomen julkishallinto tuottaa joka vuosi valtavan määrä dataa, jota voidaan käyttää oman toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen sekä myös hallinnon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseen. Julkisen sektorin tuottama tieto tulisi olla mahdollisimman..

Julkisten hankintojen ohjaamisen kehittäminen pienentäisi ympäristövaikutuksia

Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelmassa ympäristö- ja talousnäkökulmat ovat paitsi keskeisiä, myös tiivisti sidoksissa toisiinsa. Julkisten hankintojen säänteleminen on tästä hyvä esimerkki: oikeanlaisella ohjauksella hankinnoilla on usein saavutettavissa sekä huomattavia..

Hyvä kannettava on etätyössä must

Julkishallinnon Hanselin yhteishankinnan kautta hankkimista tietokoneista 85,7 prosenttia on niin sanottuja kannettavia. Lukumääränä tämä tarkoittaa 45 537 uutta tietokonetta vuonna 2020. Asiakkaille on poikkeustilan aikana ollut entistäkin tärkeämpää saada toimintavarmoja työvälineitä..