Hyppää sisältöön
TÖRMÄÄMÖssä 19.2. ”Polkuja tavoitteelliseen kestävyys-raportointiin” – kokemuksia Sitrasta

Yhteiskunnallisilta toimijoilta edellytetään yhä useammin samanaikaisesti sekä vastuullisuutta, kestävyyttä että vaikuttavuutta. Nämä teemat ovat keskiössä Sitran uudessa strategiassa ja visiossa, joka tähtää reilun, kestävän ja innostavan tulevaisuuden rakentamiseen maapallon kantokyvyn..

Kyvykkyysymmärrystä synnytettiin yhdessä!

Oivalluksia, ideoita, uusia näkökulmia. Muun muassa tällaisin odotuksin kokoontui noin sata valtionhallinnon asiantuntijaa, esimiestä ja johtajaa teeman ”Kyvykkyys syntyy yhdessä” äärelle 21.1. Tavoitteena oli pohtia, mitä kyvykkyys on, miten voimme..

Kotus ja Kansallisarkisto yhdessä johtamisuudistuksen ytimeen

Kotimaisten kielten keskus Kotus ja Kansallisarkisto toteuttivat yhdessä henkilöjohtamisen uudistamiseen tähdänneen Kaiku-hankkeen. Juuri päätökseen saadun kaksivuotisen hankkeen tavoitteina oli lisätä työtyytyväisyyttä uudistamalla johtamista ja tavoite- ja kehityskeskusteluja sekä laajentaa näkemystä..

Kiinnostaako oppimista tukeva mentorointi? – Tervetuloa infotilaisuuteen!

Feeniks-hanke yhteistyössä Valtion työelämäpalvelujen kanssa käynnistää keväällä järjestyksessään toisen valtionhallinnon organisaatioille maksuttoman oppimismentorointi -valmennuskokonaisuuden. Tavoitteena on vahvistaa organisaatioiden oppimiskulttuuria ja innostavaa, yhteisöllisyyteen pohjautuvaa oppimismyönteisyyttä. Oppimiskulttuuria vahvistetaan tunnistamalla organisaation oppimiskulttuurin nykytila,..