Hyppää sisältöön
Toimivat käytännöt ja hyvinvoiva henkilöstö Hämeen TE-toimistossa

Hämeen Ely-keskusalueen viisi TE-toimistoa yhdistyivät vuoden 2013 alusta yhdeksi TE-toimistoksi. Tässä yhteydessä toimipaikkakohtainen organisoituminen ja palvelu muuttui koko alueen kattavaksi palvelulinjoittain tuotettavaksi palveluksi. Hämeen TE-toimistossa toteutettiin henkilöstön hyvinvointia edistävä työhyvinvointihanke..

Hyvinvoiva kouluyhteisö

Suomalais-venäläisessä koulussa toteutettiin Hyvinvoiva kouluyhteisö -hanke vuonna 2012. Hankkeen tavoitteena oli tukea henkilöstön jaksamista haastavissa työolosuhteissa ja parantaa vuorovaikutusta monikulttuurisessa työyhteisössä. Koulussa tehdään kosteusvaurioista johtuvia saneeraustöitä, jotka jatkuvat kolme vuotta…

Työhyvinvoinnin tukeminen muutostilanteessa
Henkilöstön hyvinvointi muutoksen keskellä

Oulun varuskunnassa käynnistettiin Kaiku-rahoitteinen henkilöstön hyvinvointi muutoksen keskellä hanke vuosille 2012 ja 2013. Kohderyhmänä oli kolmen hallintoyksikön upseerit, opistoupseerit, erikoisupseerit ja siviilihenkilöstö. Hanke käynnistettiin yhteistyössä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa. Hankeen tavoitteena..