Hyppää sisältöön
Työkalupakki esimiehille ja henkilöstölle toimijuuden ja varhaisen välittämisen edistämiseen – seikkailua uusissa maastoissa

Hankkeen tavoitteena löytää keinoja yksilöiden ja työyhteisön tukemiseen nopeasti muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä.  Hankkeen lähtökohtana on pohtia, mitä varhainen välittäminen on lisääntyvää vuorovaikutusta, ketteryyttä ja joustavuutta sekä itse- ja yhdessä..

Avoimesti eteenpäin -avoin toimintakulttuuri työhyvinvoinnin tukena organisaatiomuutoksessa

Hankeen taustalla on hallituksen linjaus maakuntien perustamisesta vuoden 2020 alusta alkaen jolloin nykyiset virastot lakkautetaan. Maakuntauudistus tulee jatkoksi useita vuosia jatkuneille, koko virastokenttää koskeneille organisaatiouudistuksille. Hankkeen avulla pyrittiin turvaamaan palveluiden..

Yhteinen oikeusministeriö -hanke

Hanke kesti vuoden 2017 ajan. Tunnusomaista hankkeelle oli, ettei sitä käynnistettäessä ollut suunnitelmaa toteutettavista toimenpiteistä tai konkreettista projektisuunnitelmaa välitavoitteineen. Hankkeen pohjana toimivat tuoreen kansliapäällikön kolme pointtia, jotka määrittelivät tavoitetilan. Hankkeen..

Toiminta- ja johtamiskulttuurin muutoshanke

Hankkeen käynnistyessä käräjäoikeudessa oli alkanut tai alkamassa merkittäviä toiminnan tehostamiseen ja digitalisaatioon liittyviä hankkeita, joilla todennäköisesti tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia työn tekemisen tapoihin sekä koko johtamis- ja toimintakulttuuriin. Hankkeen tavoitteena..